English version of this page

Prøveforelesning: Simona Kavaliauskiene

Master of Science Simona Kavaliauskiene ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lipids, cell signaling and cancer metabolism

Simona Kavaliauskiene

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kavaliauskienes avhandling.

Publisert 19. aug. 2016 10:52 - Sist endret 1. nov. 2021 15:17