English version of this page

Prøveforelesning: Siobhan Lisa Anton Moroney

Bachelor of Science with Honours Siobhan Lisa Anton Moroney ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Training, Remembering and Gene Expression: Do common mechanisms underlie memory in muscle and brain?

Siobhan Lisa Anton Moroney

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Moroneys avhandling
 

Publisert 14. apr. 2016 10:04 - Sist endret 20. juni 2016 11:26