English version of this page

Prøveforelesning: Theis Sommer

Master of Science Theis Sommer ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intrinsically Disordered Proteins

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Sommers avhandling.
 

Publisert 16. juni 2016 17:49 - Sist endret 16. juni 2016 17:49