English version of this page

Prøveforelesning: Tianzhou Zhang

Master of Science Tianzhou Zhang ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Protein kinase C signaling as a target for cancer therapy

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Zhangs avhandling.
 

Publisert 19. apr. 2016 10:31 - Sist endret 4. okt. 2016 17:09