English version of this page

Prøveforelesning: Anders Bjørnsgard Aas

MSc Anders Bjørnsgard Aas ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Challenges and opportunities for metabarcoding in the analysis of natural communities

Anders Bjørnsgard Aas

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Aas avhandling.
 

Publisert 24. nov. 2017 09:27 - Sist endret 24. nov. 2017 09:27