English version of this page

Prøveforelesning: Bettina Maria Fuglerud

MSc Bettina Maria Fuglerud ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Epigenetic memory - basic mechanisms underpinning normal health and disease

Bettina Maria Fuglerud

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Fugleruds avhandling.
 

Publisert 3. nov. 2017 09:38 - Sist endret 1. nov. 2021 15:26