English version of this page

Prøveforelesning: Bie Eklad

MSc Bie Ekblad ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The problem of antibiotic resistance and how could bacteriocins help to improve its management.

Bie Ekblad

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Ekblads avhandling.
 

Publisert 29. sep. 2017 09:30 - Sist endret 29. sep. 2017 09:34