English version of this page

Prøveforelesning: Floriana Lai

MSc Floriana Lai ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Water quality limits and consequences for salmon associated with recirculating aquaculture systems.

Floriana Lai

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Lais avhandling.
 

Publisert 4. apr. 2017 09:49 - Sist endret 4. apr. 2017 09:49