English version of this page

Prøveforelesning: Ieva Ailte

MSc Ieva Ailte ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vesicle trafficking in health and disease.

Ieva Ailte

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Ailtes avhandling.
 

Publisert 27. jan. 2017 09:50 - Sist endret 1. nov. 2021 15:25