English version of this page

Prøveforelesning: Jonas Thormar

Cand.scient. Jonas Thormar ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Seagrass blue carbon sequestration - fake or fact?

Jonas Thormar

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Thormars avhandling.
 

Publisert 31. mars 2017 09:41 - Sist endret 31. mars 2017 09:41