English version of this page

Prøveforelesning: Maryia Khomich

MSc Maryia Khomich ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Microbial Impacts on Carbon Cycling in Freshwater Lakes

Maryia Khomich

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Khomichs avhandling.
 

Publisert 21. sep. 2017 09:25 - Sist endret 1. nov. 2021 15:42