English version of this page

Prøveforelesning: Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen

MSc Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How can we incorporate life history traits in spatial management strategies?

Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Halvorsens avhandling.
 

Publisert 16. jan. 2017 17:32