English version of this page

Prøveforelesning: Kine Marita Knudsen Sand

MSc Kine Marita Knudsen Sand ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Oral drug barriers and delivery solutions

Kine Marita Knudsen Sand

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Sands avhandling.

Publisert 3. feb. 2017 09:41 - Sist endret 1. nov. 2021 15:27