English version of this page

Prøveforelesning: Kristian Kinden Lensjø

MSc Kristian Kinden Lensjø ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Plasticity in the injured brain, determinants of successful patient recovery

Kristian Kinden Lensjø

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Lensjøs avhandling.
 

Publisert 8. sep. 2017 09:47 - Sist endret 31. okt. 2018 14:51