English version of this page

Prøveforelesning: Malin C. Bern

MSc Malin C. Bern ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Understanding albumin homeostasis for optimization of pharmacokinetics and pharmacodynamics of albumin-based drugs in animal models.

Personfoto

Malin C. Bern

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Berns avhandling.
 

Publisert 11. aug. 2017 10:20 - Sist endret 1. nov. 2021 15:38