English version of this page

Prøveforelesning: Malin C. Bern

MSc Malin C. Bern ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Understanding albumin homeostasis for optimization of pharmacokinetics and pharmacodynamics of albumin-based drugs in animal models.

Malin C. Bern

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Berns avhandling.
 

Publisert 11. aug. 2017 10:20 - Sist endret 11. aug. 2017 10:54