English version of this page

Prøveforelesning: Marie Lofstad

MSc Marie Lofstad ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Manganese- and Iron-binding in Human Calprotectin.

Marie Lofstad

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Lofstads avhandling.
 

Publisert 20. jan. 2017 11:00 - Sist endret 21. mars 2017 11:34