English version of this page

Prøveforelesning: Marit F. Markussen Bjorbækmo

MSc Marit F. Markussen Bjorbækmo ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does Baas Becking’s statement ‘everything is everywhere, but the environment selects’ still hold true?

Marit F. Markussen Bjorbækmo

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Bjorbækmos avhandling.

Publisert 3. feb. 2017 09:51 - Sist endret 3. feb. 2017 09:51