English version of this page

Prøveforelesning: Nandini Chauhan

MSc Nandini Chauhan ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bacterial nanowires and their potential application

Nandini Chauhan

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Chauhans avhandling.
 

Publisert 10. jan. 2017 15:22 - Sist endret 22. juni 2017 14:13