English version of this page

Prøveforelesning: Nicolay Rustad Nilssen

MSc Nicolay Rustad Nilssen ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Protein export through a diversity of secretion systems in E. coli.

Nicolay Rustad Nilssen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Nilssens avhandling.
 

Publisert 3. nov. 2017 09:33 - Sist endret 3. nov. 2017 09:33