English version of this page

Prøveforelesning: Ole Kristian Tørresen

MSc Ole Kristian Tørresen ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mechanisms of sex determination in teleosts.

Ole Kristian Tørresen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Tørresens avhandling.
 

Publisert 11. aug. 2017 10:23 - Sist endret 11. aug. 2017 10:23