English version of this page

Prøveforelesning: Anastassia Serguienko

MSc Anastassia Serguienko ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: miRNAs as biomarkers in cancer

Anastassia Serguienko

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Serguienkos avhandling.
 

Publisert 3. okt. 2017 09:46 - Sist endret 3. okt. 2017 09:46