English version of this page

Prøveforelesning: Shixiong Wang

MSc Shixiong Wang ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Chromatin alterations in cancer progression

Shixiong Wang

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Wangs avhandling.
 

Publisert 4. des. 2017 09:36 - Sist endret 1. nov. 2021 15:41