English version of this page

Prøveforelesning: Ida E.J. Aasebø

MSc Ida E.J. Aasebø ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How do we perceive the world as stable while we move?

Ida E.J. Aasebø

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Aasebø's avhandling.
 

Publisert 24. apr. 2018 09:49 - Sist endret 24. apr. 2018 10:03