English version of this page

Prøveforelesning: Robert Hanes

MSc Robert Hanes ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Delivering precision medicine in sarcoma —the promise and challenges of personalised therapy

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hanes avhandling.
 

Publisert 11. jan. 2018 09:47 - Sist endret 11. jan. 2018 09:47