English version of this page

Prøveforelesning: Ingrid Kjos

MSc Ingrid Kjos ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Invadopodia: structure, function and regulation

Ingrid Kjos

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kjos avhandling.
 

Publisert 4. juni 2018 09:56 - Sist endret 4. juni 2018 09:56