English version of this page

Prøveforelesning: Marita Borg Distefano

MSc Marita Borg Distefano ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Endocytosis: Vesicular trafficking or organelle maturation?

Marita Borg Distefano

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Distefanos avhandling.

Publisert 2. feb. 2018 09:25 - Sist endret 2. feb. 2018 09:25