English version of this page

Prøveforelesning: Roza Berhanu Lemma

MSc Roza Berhanu Lemma ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Epitranscriptomics - gene regulation through RNA modifications.

Roza Berhanu Lemma

Roza Berhanu Lemma

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Lemmas avhandling.
 

Publisert 30. nov. 2018 10:00