Deltakere i Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Sanne Boessenkool Førsteamanuensis +47 22851805 sanne.boessenkool@ibv.uio.no
Anne Krag Brysting Professor +47 22857577 a.k.brysting@ibv.uio.no Evolusjon, Polyploidi, Hybridisering, Fylogeografi, Plantesystematikk
Joël Durant Forsker +47 22854078 joel.durant@ibv.uio.no Økologi, Marinbiologi, Populasjonsdynamikk, Populasjonsmodellering
Torbjørn Håkan Ergon Førsteamanuensis +47 22857311 +47 92602138 (mob) t.h.ergon@ibv.uio.no Økologisk statistikk, Sjøfugl, Smågnagere, Livshistoriestrategi, Populasjonsdynamikk, Fangst-gjenfangst, Økologi
Thomas Fredrik Hansen Professor +47 22854521 t.f.hansen@ibv.uio.no Evolusjon, Teoretisk Biologi
Dag Olav Hessen Professor +47 22854553 95037899 d.o.hessen@mn.uio.no Klima, Evolusjon, Økologi, Genomstørrelse, Økologisk støkiometri, Pelagiske næringsnett
Geir Hestmark Professor +47 22854581 geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Øistein Haugsten Holen Forsker +47 22856186 o.h.holen@ibv.uio.no
Kjetill Sigurd Jakobsen Professor +47 22854602 +47 90741779 (mob) k.s.jakobsen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
John Michael Koomey Professor +47 22854091 j.m.koomey@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Helene Marie Lampe Professor +47 22854582 h.m.lampe@ibv.uio.no Etologi, Ornitologi, Evolusjon, Atferdsøkologi, Atferd
Atle Mysterud Professor +47 22854045 atle.mysterud@ibv.uio.no Flått, Lyme borreliose, Bestandsøkologi, Beiteøkologi, Hjortedyr, Store beitedyr
Lex Nederbragt Førstelektor +47 22844132 lex.nederbragt@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science, Bioinformatikk
Geir Ottersen
Boris Valentijn Schmid Forsker b.v.schmid@ibv.uio.no
Tore Slagsvold Professor emeritus +47 22857538 tore.slagsvold@mn.uio.no Økologi, Atferdsøkologi, Ornitologi, Atferd, Evolusjon
Bastiaan Star Førsteamanuensis +47 22858370 bastiaan.star@ibv.uio.no
Nils Chr. Stenseth Professor +47-22854584 n.c.stenseth@mn.uio.no Livsvitenskap - life science
Leif Christian Stige Forsker +47 22854608 l.c.stige@ibv.uio.no
Glenn-Peter Sætre Professor +47 22857291 g.p.satre@ibv.uio.no Evolusjonsbiologi, Artsdannelse, Hybridisering, Fugl, Seksuell seleksjon, Kjønnskromosomer, Populasjonsgenetikk
Hildegunn Viljugrein Forsker hildegunn.viljugrein@ibv.uio.no
Yngvild Vindenes Førsteamanuensis +47 90200331 (mob) yngvild.vindenes@ibv.uio.no
Leif Asbjørn Vøllestad Professor +47 22854640 l.a.vollestad@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Populasjonsgenetikk, Fisk, Ferskvann