Deltakere i Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Nils Chr. Stenseth Professor +47-22854584 n.c.stenseth@mn.uio.no Livsvitenskap - life science
Anne Krag Brysting Professor +47 22857577 a.k.brysting@ibv.uio.no Evolusjon, Polyploidi, Hybridisering, Fylogeografi, Plantesystematikk
Kjetill Sigurd Jakobsen Professor +47 22854602 +47 90741779 (mob) k.s.jakobsen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Helene Marie Lampe Professor +47 22854582 h.m.lampe@ibv.uio.no Etologi, Ornitologi, Evolusjon, Atferdsøkologi, Atferd
Atle Mysterud Professor +47 22854045 atle.mysterud@ibv.uio.no Flått, Lyme borreliose, Bestandsøkologi, Beiteøkologi, Hjortedyr, Store beitedyr
Camilla Nesbø camilla.nesbo@ibv.uio.no
Tore Slagsvold Professor emeritus +47 22857538 tore.slagsvold@mn.uio.no Økologi, Atferdsøkologi, Ornitologi, Atferd, Evolusjon
Glenn-Peter Sætre Professor +47 22857291 g.p.satre@ibv.uio.no Hybridisering, Populasjonsgenetikk, Kjønnskromosomer, Fugl, Artsdannelse, Seksuell seleksjon, Evolusjonsbiologi
Hildegunn Viljugrein Forsker +47 22855078 hildegunn.viljugrein@ibv.uio.no
Leif Asbjørn Vøllestad Professor +47 22854640 l.a.vollestad@ibv.uio.no Evolusjon, Fisk, Økologi, Ferskvann, Populasjonsgenetikk
Sissel Jentoft Forsker +47 22857239 +47 90514752 (mob) sissel.jentoft@ibv.uio.no
Torbjørn Håkan Ergon Førsteamanuensis +47 22857311 +47 92602138 (mob) t.h.ergon@ibv.uio.no Økologisk statistikk, Sjøfugl, Smågnagere, Livshistoriestrategi, Populasjonsdynamikk, Fangst-gjenfangst, Økologi
Joël Durant Forsker +47 22854078 joel.durant@ibv.uio.no Økologi, Marinbiologi, Populasjonsdynamikk, Populasjonsmodellering
Sanne Boessenkool Førsteamanuensis +47 22851805 sanne.boessenkool@ibv.uio.no
Thomas F Hansen Professor +47 22854521 t.f.hansen@ibv.uio.no Evolusjon, Teoretisk Biologi
Dag Olav Hessen Professor +47 22854553 +4795037899 (mob) 95037899 d.o.hessen@mn.uio.no Klima, Evolusjon, Økologi, Genomstørrelse, Økologisk støkiometri, Pelagiske næringsnett
Geir Hestmark Professor +47 22854581 geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Geir Olve Storvik Professor +47 22855894 45201667 geirs@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Nils Lid Hjort Professor +47 22855954 nils@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Geir Ottersen
Leif Christian Stige Forsker +47 22854608 l.c.stige@ibv.uio.no