Deltakere i Centre for Computational Inference in Evolutionary Life Science (CELS)

Navn Telefon E-post Emneord
Kjetill Sigurd Jakobsen Professor +47 22854602 +47 90741779 (mob) k.s.jakobsen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Geir Olve Storvik Professor +47 22855894 45201667 geirs@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Geir Kjetil Ferkingstad Sandve Professor +47 22840861 geirksa@ifi.uio.no Genomanalyse, bioinformatikk, algoritmer, programmering, python, masteroppgave
Sissel Jentoft Forsker +47 22857239 sissel.jentoft@ibv.uio.no
Ole Christian Lingjærde Professor +47 22857964 +47 46636659 (mob) 46636659 ole@ifi.uio.no Life science, Genomics, Epigenomics, Integrated analyses, Big data, Data mining, Computational biology, Cancer biology, Personalized medicine, Biological markers, Ecology, Cancer evolution, Breast cancer, Lung cancer, Pancreatic cancer, Ovary cancer, Cancer metastasis, Biostatistics, Mathematical modeling, Bioinformatics
Ingrid Kristine Glad Professor +47 22855879 glad@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk, Maskinlæring
Nils Lid Hjort Professor +47 22855954 nils@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Ida Scheel Førsteamanuensis +47 22855874 idasch@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk, data science
Ørnulf Borgan Professor emeritus +47 22855862 borgan@math.uio.no
Sven Ove Samuelsen Professor +47 22855861 osamuels@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Hildegunn Viljugrein Forsker hildegunn.viljugrein@ibv.uio.no
Leif Asbjørn Vøllestad Professor +47 22854640 l.a.vollestad@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Populasjonsgenetikk, Fisk, Ferskvann
Glenn-Peter Sætre Professor +47 22857291 g.p.satre@ibv.uio.no Evolusjonsbiologi, Artsdannelse, Hybridisering, Fugl, Seksuell seleksjon, Kjønnskromosomer, Populasjonsgenetikk
Thomas Fredrik Hansen Professor +47 22854521 t.f.hansen@ibv.uio.no Evolusjon, Teoretisk Biologi
Anne Krag Brysting Professor +47 22857577 a.k.brysting@ibv.uio.no Evolusjon, Polyploidi, Hybridisering, Fylogeografi, Plantesystematikk
Nils Chr. Stenseth Professor +47-22854584 n.c.stenseth@mn.uio.no Livsvitenskap - life science
Håvard Kauserud Professor +47 22854832 havard.kauserud@ibv.uio.no Sopp-mykologi, Molekylærøkologi, Populasjonsgenetikk, Fylogeografi, Artsdannelse, Mykorrhiza, Endofytter, Soppgenetikk, Biologiske effekter av klimaendringer, Molekylær deteksjon av arter, Molekylære markører, Amplicon high throughput sekvensering
Pål Falnes Professor +47 22854840 pal.falnes@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Göran Erik Nilsson Professor +47 22855807 +47 92057838 (mob) g.e.nilsson@ibv.uio.no
Kamran Shalchian-Tabrizi Professor +47 22857302 +47 41045328 (mob) kamran.shalchian-tabrizi@ibv.uio.no Life sciences
Paul Grini Professor +47 22854574 +47 99390210 (mob) paul.grini@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Epigenetikk, Planter, Kromatin, Livsvitenskap - life science
Melinka Alonso Butenko Førsteamanuensis +47 22854573 m.a.butenko@ibv.uio.no
Oddmund Bakke 95851479 oddmund.bakke@ibv.uio.no
Torbjørn Rognes Professor +47 22844787 torognes@ifi.uio.no Bioinformatikk, Algoritmer, Parallellisering, Mikrobiom
Eivind Hovig Professor +47 22858504 ehovig@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk
Anja Bråthen Kristoffersen
Knut Liestøl +47 22857963 knut@ifi.uio.no
Aliaksandr Hubin Postdoktor aliaksah@math.uio.no bayesian statistikk, modellvalg, probabilistisk maskinlæring, operasjonsforskning
Srinidhi Varadharajan
Even Sannes Riiser
Lex Nederbragt Førstelektor +47 22844132 lex.nederbragt@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science, Bioinformatikk
Anne Maria Eikeset