Massespektrometrienheten

Massespektrometri er en nøyaktig og effektiv metode for måling av molekylers egenskaper.

Denne enheten ble etablert i 2008 og har som mål å forenkle MS-analyse av kliniske og biologiske prøver ved å tilby toppmoderne instrumentering og ekspertise i klargjøring, analyse og tolking av eksperimentelle data i og utenfor Glyconor-konsortiet. Instrumenteringen omfatter et Thermo LTQ-Orbitrap XL massespektrometer med høy resolusjon utstyrt med et Agilent Nano 2D HPLC-system, og et Water micro-Q-TOF-instrument. Enheten har også to arbeidsstasjoner for dataanalyse.

Kontakt:

Jan Haug Anonsen

Anders Moen