Aktuelle saker

Hvem er hjortejegeren?

Oddgeir Andersen har ledet en undersøkelse initiert av HjortAreal-prosjektet.

http://www.forskning.no/artikler/2011/september/297758

Publisert 4. mai 2011 13:31

Kirsten Kleveland har nå levert sin masteroppgave "Seasonal home ranges and migration of red deer (Cervus elaphus) in Norway".

Publisert 3. mai 2011 13:28

NINA Rapport 571: Framtidig forvaltning av norske hjortebestandar - utfordringar knytt til bestandstettleik og demografi. Vebjørn Veiberg (tilknyttet HjortAreal) m.fl. har ved hjelp av simuleringer sett på hvordan ulike jaktuttak påvirker bestanden og hva jegeren sitter igjen med.

Publisert 3. mai 2011 13:26

Vi har vært heldige og rekruttert Richard Bischof som forsker på HjortAreal ut 2010

Publisert 3. mai 2011 13:22

HjortAreal gratulerer! Vi er mange på prosjektet som står i takknemlighetsgjeld til Rolf.

Publisert 3. mai 2011 13:13

Erling Meisingset har frontet prosjektet på en fin måte på Dagsrevyen 21. Kunnskap om arealbruk og forvaltning på rett skala er viktig for å få god utvikling i hjortestammen framover. Du kan se innslaget på NRK nett tv her.

Publisert 3. mai 2011 13:12

Det ble høsten 2008 felt hele 35700 hjort - en økning på 3100 dyr. For første gang passerte derfor uttaket av antall hjort det for antall elg (35600) - med knappest mulig margin. Se mer på SSB sine sider.

Publisert 3. mai 2011 12:59

Stipendiat Inger Maren R. Godvik bringer rapport og bilder fra merkingen på delprosjektet i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag - der Erling Meisingset styrer troppene med stor suksess.

Publisert 3. mai 2011 11:57

Et nytt delprosjekt har blitt startet i Hordaland. Planene er svært ambisiøse - målet er å merke 60 hjort med GPS i vinter. Se mer her.  

Publisert 3. mai 2011 11:53

Alle delprosjektene er godt i gang med årets merking.

Publisert 3. mai 2011 11:42

Inger Maren tok i 2007 Master-oppgave på hjorten i Nordfjord og Sunnfjord - med høyeste karakter som resultat (A). Siden har hun jobbet som vit.ass. på hjorteprosjektet.

Publisert 2. mai 2011 14:55

Hjort 2008 går av stabelen 3.-4. september. Fra prosjektet deltar blant andre Vebjørn Veiberg og Erling Meisingset.

Publisert 2. mai 2011 14:49

Erling L. Meisingset har kommet med ny og oppdatert versjon av sin tidligere hjortebok, nå med ny tittel. Anbefales!!!

Publisert 2. mai 2011 14:44

Barbara Zimmermann har i samarbeid med lokale krefter fulgt 25 hjort på Haugalandet i perioden 2004-2007.

Publisert 2. mai 2011 14:37

Harald Askilsrud forsvarte torsdag 10. april 2008 sin Mastergrad ved Universitetet i Oslo med tittelen "Spatial pattern of grazing pressure of red deer in Norway".

Publisert 2. mai 2011 14:31

En oppsummering av viktige resultater på hjortens trekk i Sogn og Fjordane er presentert i april utgaven av Jakt og Fiske.  

Publisert 2. mai 2011 14:16

3/4 av vegetasjonskartet over hele Sunnfjord og Ytre Sogn er ferdig kartlagt av Arne Hjeltnes, Høgskolen i Telmark. Noe feltarbeid gjenstår i SV til sommeren 2008.

Publisert 2. mai 2011 14:14

Høsten 2007 ble det for første gang skutt over 30000 hjort i Norge - og med meget klar margin - hele 32600. En økning på 3400 fra året før. Dette slår alle rekorder - og viser klart hvor aktuelle problemstillingene på HjortAreal-prosjektet er.

Publisert 2. mai 2011 14:09

Undersøkelse blant grunneiere i Sogn og Fjordane om jakt og hjort. Se oppslag på Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag sine hjemmesider.

Publisert 14. jan. 2011 13:43

Over programmet Miljø2015 på NFR fikk prosjektet "Partial migration of red deer and tick distribution at the altitudinal colonization border" støtte på 4,75 millioner for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2014. Flere fra AREAL-prosjektet er med, og det kommer flere oppdateringer etter hvert.

Publisert 1. jan. 2011 13:39

Richard Bischof var på prosjektet fra 1. august 2010 og ut året. Det var hele tiden knyttet usikkerhet til hans videre fortsettelse. Vi gratulerer Richard som fikk 3-årig post doc på frie forskningsmidler på NFR - de henger høyt! Nå går Richard tilbake til bjørnearbeid. Takk for innsatsen!

Publisert 1. aug. 2010 13:25

Vi gratulerer! Han tar over etter Olav Hjeljord og vil ha ansvaret for å undervise i viltforvaltning. Dessverre forlater da Leif Egil stillingen som heltidsforsker på prosjektet, men han vil fortsatt være en viktig person på prosjektet framover.

Publisert 6. juli 2010 13:24

Jon Olaf Olaussen og Atle Mysterud presenterer hovedresultater fra grunneierundersøkelsen i Sogn og Fjordane i Nationen (s. 18).

Publisert 21. jan. 2010 13:18

Planlagt møte i Oslo med oppdatering på framdrift. Fokus så langt har vært på data-innsamling. Fokuset vil nå flyttes mer over på analyser og sluttføring.

Publisert 16. apr. 2009 11:52

Både Erling Meisingset, Vebjørn Veiberg og Atle Mysterud fra prosjektet skal bidra. I år er arrangementet lagt til Klækken hotel ved Hønefoss.

Publisert 18. mars 2009 13:11

John Odden kan rapportere at hjort nr. 20 er merket i Buskerud. Det betyr at alle senderne er ute. Det har også blitt merket mange rådyr og endel gauper. Det skal bli spennende å følge utviklingen videre!