Rapport om jaktens effekt på demografi

NINA Rapport 571: Framtidig forvaltning av norske hjortebestandar - utfordringar knytt til bestandstettleik og demografi. Vebjørn Veiberg (tilknyttet HjortAreal) m.fl. har ved hjelp av simuleringer sett på hvordan ulike jaktuttak påvirker bestanden og hva jegeren sitter igjen med.

Rapporten kan du finne hos NINA her (pdf)

Publisert 3. mai 2011 13:28 - Sist endret 3. mai 2011 13:38