HjortAreal 2007-2011 (avsluttet)

Innmark og utmark som basis for produksjon av hjort i Norge.

Se hvor hjorten går akkurat nå! Dette er mulig siden endel av de GPS merkede dyrene sender sms med posisjoner fortløpende: Sogn og Fjordane - Nordmøre/Sør-Trøndelag

Om prosjektet

  1. Vi kartlegger hjorteland og hjortens områdebruk. Basert på satellittbilder, flyfoto og mye feltarbeid kartlegger vi vegetasjonen i utmarka på Haugalandet, i Sunnfjord og Ytre Sogn, på Nordmøre og i Sør-Trøndelag. I samme områder utstyrer vi opp mot 200 hjorter med GPS halsbånd; de gir tusenvis av posisjoner per individ gjennom hele året og til alle døgnets tider. Vi vil undersøke hvilke ressurser som er viktig for hjortens valg av leveområde. I tillegg er det viktig å øke forståelsen blant jegere om at man skyter på en felles ressurs, og at dyrenes arealbruk ikke følger administrative grenser for jaktvald eller kommuner.
  2. Hvor viktig er innmarka for arealbruk og slaktevekter? Det har allerede vært mye fokus på hjortens skade på innmark. Men ingen har stilt det omvendte spørsmålet: Hvor viktig er innmarka for hjorten? Spørsmålet er særlig aktuelt med tanke på de omfattende strukturerendringer som skjer i landbruket. Et viktig spørsmål er derfor innmarkas betydning for kvantitet og kvalitet i den norske hjortestammen.
  3. Er rettighetshavere interesserte i å foredle hjortejakta som ressurs? Vi ønsker å kartlegge dagens utnytting av hjorten og den økonomiske betydningen den har for rettighetshaverne. Samtidig ønsker vi å avdekke muligheter for å utnytte hjorten ytterligere som økonomisk ressurs og interessen for dette blant skogeierne. Er hjortejakten først og fremst en årlig tradisjon som skogeierne ønsker å dele med familie og venner, eller er den primært en kilde til inntekter?

Sluttrapport

Prosjektet er avsluttet og oppsummert i rapporten:

Mysterud, A., Loe, L.E., Meisingset, E.L., Zimmermann, B., Hjeltnes, A., Veiberg, V., Rivrud, I.M., Skonhoft, S., Olaussen, J.O., Andersen, O., Bischof, R., Bonenfant, C., Brekkum, Ø., Langvatn, R., Flatjord, H., Syrstad, I., Aarhus A. og Holthe, V. 2011. Hjorten i det norske kulturlandskapet: arealbruk, bærekraft og næring. Utmarksnæring i Norge 1-11: 1-88. [pdf]

Delprosjekter

Finansiering

Prosjektet var finansiert over Natur og Næring-programmet på Norges Forskningsråd, og mottok viktig støtte også fra Direktoratet for naturforvaltning.

Publisert 4. mai 2011 14:58 - Sist endret 23. nov. 2017 12:34