Med fokus på hjortens arealbruk.

Hjorteviltet 2009; 19: s. 80-82.

Av Meisingset E.
Publisert 4. mai 2011 11:29 - Sist endret 4. mai 2011 12:58