Deltakere i Grinigruppen

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Katrine Bjerkan Forsker katrine.bjerkan@ibv.uio.no
Maryam Kalantarian
Paul Grini Professor +47 22854574 +47 99390210 (mob) paul.grini@ibv.uio.no Planter, Epigenetikk, Kromatin, Molekylærbiologi, Livsvitenskap - life science
Karina Stensland Hornslien Postdoktor k.s.hornslien@ibv.uio.no
Ida Marie Johannessen Nielsen Førstelektor i.m.j.nielsen@ibv.uio.no
Ellen Dehnes Andersen
Lene Svendsen Kittelsen

Andre deltakere

  • Jacob Katkjær
  • Ingvild Falkum