Artsdannelse og hybridisering

Hvordan blir en art til? Det er et spørsmål som står sentralt i evolusjonsbiologien. Forskere på seksjonene Evogene og CEES er det flere som forsker på disse spørsmålene.

Prosjektet ARCHIGENE på CEES (engelske sider) handler om å forstå hvordan to arter ulike arter kan være like nok genetisk til at det er mulig for dem å få levedyktig avkom. Dette kalles hybridisering. En sjelden gang kan det skje at hybridene kan få avkom, enten med den opprinnelige arten eller med hverandre. Da har det i praksis oppstått en ny art. Ved å forstå denne prosessen er det mulig å si noe om hvordan arter helt nye arter kan oppstå.

Publisert 23. mai 2017 16:23 - Sist endret 18. jan. 2018 12:58