Bakterier

En viktig del av vår helse avhenger av bakteriene i og rundt oss. Noen bakterier gjør oss syke, mens andre er viktige for helsen. Ved å få en bedre forståelse av bakterier kan vi påvirke alt fra behandlinger til bedre helse i fremtiden. Samtidig er det et viktig potensial i bakterier innen utvikling av bioteknologi og bioindustri.

Forskning på bakterier skjer på flere seksjoner med litt ulike innfallsvinkler, ettersom bakterier finnes overalt.

(se også Mikrobiologi)

Prosjektet BACTAD på seksjonen Evogene (engelske sider) handler om å forstå hvordan bakterier fester seg i våre celler. Noen bakterier trenger inn i cellen, mens andre lager en biofilm, det vil si et lag av bakterier.

Publisert 23. mai 2017 16:38 - Sist endret 23. mai 2017 16:38