Bioinformatikk

Bioinformatikk omhandler analyse av biologiske data, gjerne molekylærbiologiske data som genomsekvenser, gensekvenser og proteinsekvenser, ved bruk av informasjonstekniske hjelpemidler.

Ved veldig mye av moderne biologisk forskning er informatikk et viktig verktøy, og da spesielt innen bioinformatikk. De fleste forskergruppene bruker en eller annen form for bioinformatikk, og dette er mer og mer brukt innenfor evolusjon, populasjonsstudier, proteinmodellering og mye annet. 

IBV er ansvarlig  for et innføringskurs i bioinformatikk beregnet på bachelorstudenter, MBV3070, og bidrar til INF-BIO5120/9120 og MBV-INF4410/MBV-INF9410/MBV-INF9410A.

Prosjektet Bioinformatics Applications på seksjonen Evogene (engelske sider) handler om å videreutvikle bioinformatikk som et verktøy i forskningen.

 

Publisert 18. mars 2011 11:21 - Sist endret 23. mai 2017 16:46