Botanikk

Det er to forskergrupper ved Institutt for biovitenskap som forsker på Botanikk

 

Biologisk institutt drifter et avansert anlegg for plantedyrking og klimasimulering kalt fytotronen. Denne benyttes både til forskningsprosjekter og i undervisning.

 

Publisert 28. mars 2011 13:10 - Sist endret 27. okt. 2017 13:06