Ferskvann, snø og is

Ferskvann er en livsviktig ressurs på landjorda. Ved å forstå sammenhengen mellom livet i vann og vannressurser (nedbør, snø og is) kan vi forstå disse økosystemene bedre.

Mye av denne forskningen skjer på seksjonen Aqua.

Prosjektet COMSAT på seksjonen Aqua (engelske sider) handler om å se hvordan mangfold påvirker hvor robust et økosystem er. En viktig del av prosjektet handler om å se på hva som påvirker hvor mye et økosystem tåler. For å teste dette henter forskerne inn data og lager modeller hvor det er mulig å se på effekten av en og en parameter.

 

 

Publisert 18. mars 2011 10:22 - Sist endret 23. mai 2017 16:44