Legemidler

Professor Gareth Griffiths ved Institutt for biovitenskap prøver å utvilke nye legemidler for behandling av tuberkulose og sykdommer som rammer oppdrettsfisk.

Publisert 31. mars 2011 14:19 - Sist endret 13. juli 2016 13:14