Bli kjent med den nye lederen for Dyreavdelingen!

Med et stort smil blir jeg tatt imot av den nye lederen for dyreavdelingen, Benedikt, eller Ben som han selv foretrekker å bli kalt. 

foto

Foto: Elina Melteig

Tidligere erfaring

Ben er opprinnelig vokst opp i den tyske delen av Alpene. Hans far var veterinær og Ben ble tidlig vandt til å omgås kyr. Siden har han utdannet seg til å bli veterinær i Wien og Budapest.

 

Jeg jobbet som veterinær i Wien en periode. For det meste jobbet jeg som kirurg, med hovedfokus på ortopedi. Det er veldig likt medisin, og i mange tilfeller bruker vi de samme skruene og protesene som på mennesker, bare en størrelse mindre.

 

Etter en periode kom han til Norge og begynte å jobbe på Veterinærhøgskolen (Nå en del av NMBU). Der har han jobbet med alt fra undervisning til klinisk arbeid, før han gikk over til å lede en privat dyreklinikk i Bærum.

 

Da jeg jobbet der fikk jeg ofte bestillinger på hva jeg skulle gjøre. Folk ser ofte på dyrlegen som en ren service. De kommer med ”ferdige” diagnoser og har ofte ganske rare og faglig tvilsomme ønsker. Derfor ble jeg veldig interessert da jeg så denne stillingen. Her har man mulighet til å gjøre noe som virkelig er samfunnsnyttig, sier Ben.

 

Spennende forskning

Det skjer veldig mye spennende forskning her. Vi har alt fra hjerneforskning til muskler, toksikologi, adferd og doping. Dette er veldig inspirerende og her føler jeg at jeg får mye igjen for utdanningen min.

 

Dyrene som er en del av dyreavdelingen ved Institutt for biovitenskap er stort sett rotter og mus, og ulike typer fisk. Tidligere har det også vært større dyr som gaupe, sel, isbjørn og reinsdyr i avdelingen. Ben forklarer at slike dyr ikke ville blitt tillatt til dyreforsøk i dag.

 

Jeg tror alle er enig at det er enklere å forske på slike dyr i felt, forklarer han. Videre er lovverket mye strengere i dag enn det det var. Norge har et veldig strengt og godt regelverk for dyreforsøk.

 

Et av de viktigste oppgavene Ben har er å sørge for at regelverket blir fulgt. 1. Juli i år kom det nye forskrifter som er strengere enn de gamle. Kravene for dokumentasjon er skjerpet, i tillegg til at alle etater som gjør dyreforsøk har en lokal oppsynsmann eller kontrollenhet som skal fungere som en lokal stemme av myndighetene. For IBV er det Ben som har denne rollen.

 

Nye rutiner

Tidligere var det mulig å godkjenne dyreforsøk lokalt, men nå skal alt godkjennes av Mattilsynet. Dette er en form for formell kvalitetskontroll som er viktig for blant annet dyrevelferden. Dyreforsøk er et krevende felt både juridisk og etisk, og da er det viktig med god kvalitetskontroll, dokumentasjon og gode rutiner, forklarer Ben.

 

Ben jobber også med planer for hvordan arealene i Dyreavdelingen best kan utnyttes. I tillegg er han med i en komite som skal synkronisere alle kurs i dyreforsøk i hele landet og har blitt del av en kooperasjon med BiO

 

Godt miljø

Etter en måned i den nye jobben har Ben funnet seg til rette i dyreavdelingen.

 

Det er et veldig godt miljø her, smiler han. Det er en positiv stemning. Da jeg jobbet med klinisk arbeid var det ofte en veldig presset miljø, men her er det en mer positiv stemning. Selv om folk jobber mye her, har de mulighet til å planlegge hverdagen sin selv.

Av Elina Melteig
Publisert 7. jan. 2016 12:47 - Sist endret 7. jan. 2016 13:01