Finner DNA-rester av pestbakterier fra svartedauden

Biologer ved CEES, Institutt for biovitenskap tar nå et krafttak for å finne sammenhengen mellom klimaendringer, rotteplagene og de mange voldsomme pestepidemiene gjennom historien. Kunnskapen kan brukes til å anslå når neste pestutbrudd kommer.

PESTANALYSE: Barbara Bramanti leter etter rester av gamle pestbakterier i et pestoffer fra Firenze, som døde under den justinske pesten i midten av det første årtusen etter Kristus.  Foto: Dr: Elsa Pacciani

Pest er ikke bare noe som hørte middelalderen til. Årlig smittes vel 2000 mennesker av pest, de fleste på Madagaskar og i Kongo. Utenom Afrika finnes pest i ørkenen i Nord Amerika og i store områder i Sentral-Asia, i et bredt belte fra Georgia via Kasakhstan til Kina.

Les mer om forskningen i Apollon.

Publisert 9. feb. 2015 16:52