Morten Bronndal går av etter 46 år

Etter 46 år i tro tjeneste går Morten Bronndal av med pensjon. Vi kommer til å savne de ville historiene om isbjørner og gauper. Instituttet blir ikke det samme uten! 

Foto: Morten Bronndal

Onsdag 18.11 er Mortens siste arbeidsdag etter 46 innholdsrike år. Morten har aktivt jobbet for å formidle kunnskap om dyr og natur. 

 

Han har deltatt i mellom 150-200 TV-prgogrammer, blant annet er han kjent for å ha tatt ville dyr med inn i studio på NRK. Med sin begeistring for dyrene har han evnet å engasjere store deler av Norges befolkning. Morten har flere ganger holdt et foredrag for nye studenter. Dette er et av de foredragene som virkelig setter spor og som gjør at man gleder seg til å sette igang med studiet. Dessverre fører dette ofte til en liten nedtur når man oppdager at isbjørner, gauper og ulver ikke er noe man lærer å håndtere lenger. 

 

Les intervjuet med Morten på Titan.uio.no

 

Morten har følgende ord til sine kolleger: 

Jeg vil gjerne takke alle medarbeidere, kollegaer og de ansatte på Dyreavdelingen for godt samarbeid og  mye moro gjennom alle de 46 årene jeg har vært ved instituttet. Jeg tenker spesielt på fysiologene som ga meg så mange morsomme oppgaver gjennom årene. Dette førte blant annet til at jeg fikk ta del i en rekke TV programmer, filmer, BBC programmer og at Kongen besøkte Dyreavdelingen her på instituttet. Jeg vil takke Olav Sand for en spesielt morsom og personlig tale på min avsluttningsfest, han var glimrende som alltid. En spesiell takk til Steinar, Bobben og gutta på verkstedet som alltid har vært svært hjelpsomme. Jeg har hatt mye moro og interessante oppgaver i mine år på Universitetet, men nå når instituttets forskning rettes mot nye oppgaver der ville dyr i liten grad inngår, ser jeg behovet for å trekke meg tilbake og heller rette blikket mot nye utfordringer og for meg mer spennende oppgaver.

Allerede torsdag setter jeg kursen sørover til Afrika for å guide en gruppe på safari. Det fantastiske dyrelivet i Afrika har alltid fasinert meg og jeg blir nok neppe lei det i den tiden som kommer.  Den lille nisjen jeg har funnet med å ha mitt eget reiseselskap "Jegercompagniet" blir det jeg kommer til å kose meg med de neste årene. 

Jeg ønsker alle alt det beste for fremtiden enten det er forskningsoppgaver eller arbeide av mer teknisk art. 

 

Instituttleder, Finn-Eirik Johansen sier følgende: 

Når Morten Bronndal gir seg etter 46 år på UiO er det slutten på en æra. Morten er en institusjon, eldre enn IBV, ja sågar eldre enn Biologisk institutt, da han først ble ansatt ved det som het Zoofysiologisk institutt  i 1969.
 
Mortens varemerke er hans eksepsjonelle håndlag med dyr av alle størrelser og fasonger og hans utømmelige arsenal av gode historier. Gjennom årene har han vært «the go-to guy» når spesielle situasjoner med dyr involvert har oppstått i Oslo, enten det er elg som har gått seg vill i sentrum eller ulovlig dyrehold av løve i leilighet på beste Frogner. Bare det å ha kjent Morten og kjent til hans virke har gitt oss andre gode historier å fortelle i festlig lag. I sine 46 år har Morten sett dyreavdelingen forandre sin karakter og driftsmåte dramatisk. Gaupene på Blindern er legendariske og det har vært et utall av andre dyr her på bruket gjennom årene. Der det før var litt Texas er virksomheten nå gjennomsyret av regler og tilsyn. Hvite mus og rotter dominerer fremfor ville, og større dyr.
 
Når Morten nå gir seg på IBV markerer det slutten på et viktig kapittel i UiOs historie. For vi, som fortsatt skal komme hit på jobb hver dag, vil som oftest ikke tenke over hvordan verden og våre arbeidsforhold har endret seg. Men noen ganger, når vi tenker på Morten vil vi ha et smil om munnen og vi vil misunne ham litt for alt han har opplevd og vi vil kanskje tenke at mulig han savner dyrene, kanskje han savner oss, men han savner neppe de offentlige tilsyn.

 

 

Av Elina Melteig
Publisert 17. nov. 2015 14:28 - Sist endret 23. nov. 2015 12:06