Vinnerne av årets IBV-priser

Vi gratulerer alle vinnerne av årets IBV-priser!

Illustrasjonsfoto: medalje

Foto: Colourbox

Vi gratulerer alle vinnerne av årets IBV-priser! 

Det ble delt ut ni priser under julebordet på fredag. Prisene som ble delt ut var: Beste artikkel (3), beste foreleser (2), Innovasjon eller formidling, HMS, Oppmerksomhetsprisen og Darwin prisen. Uheldigvis var flere av årets vinnere ikke tilstede under utdelingen. 

Beste artikkel

En av prisene det er knyttet stor prestisje til er beste artikkel. I år ble det delt ut en pris til tre artikler. Det ble understreket at alle innsendte artikler var av svært høy kvalitet.

Vinnerne var: Boris Schmid, Ulf Büntgen, Ryan Easterday, Christian Ginzler, Lars Walløe, Barbara Bramanti og Nils Chr. Stenseth for artikkelen: Climate-driven introduction of the Black Death and successive plague reintroductions into Europe.

En pris gikk til: Sheng, X., Arnoldussen, Y.W., Storm, M., Tesikova, M., Jin, Y., Nenseth, H.Z., Sen Zhao, S., Mills, I.G., Fazli, L., Rennie, P., Risberg, B., Wæhre, H., Danielsen, H.E. Hotamisligil, G.S., og Saatcioglu, F. for artikkelen: Divergent androgen regulation of unfolded protein response pathways drives prostate cancer.

Den tredje prisen gikk til Yngvild Vindenes og Øystein Langangen for artikkelen: Individual heterogeneity in life histories and eco-evolutionary dynamics.

 

Beste forelser

Beste foreleser er den pris som deles ut av fagutvalgene. Prisen fra BFU (Biologisk fagutvalg) er den Gyldne pekestokk. Prisen gikk til Asbjørn Vøllestad, med følgende begrunnelse: 

Prisen går til en forelser som har inspirert studenter med gode forelesninger og omsorg for studentene. Ifølge studentene er denne foreleseren en fantastisk formidler som er dyktig, både med forelesningene og i dialog med studentene. Prisen går til en foreleser som spiller en vesentlig rolle med å inspirere nye studenter i biologifaget. Han er lett å forstå og genuint entusiastisk når han snakker om sitt fagfelt. Det er ingen tvil om at han liker det han holder på med! 

Prisen for beste foreleser ble også delt ut av FuMBV (Fagutvalget for Molekylær biovitenskap). Prisen er den Gylne laserpeker. Årets pris gikk til Hans Petter Hersleth, med følgende begrunnelse: 

Vinneren har ansvaret for masterkurset MBV4020 (Methods in Biochemistry) og har forelest i temaet protein krystallografi. Hans Petter fortjener prisen fordi han gjør faget lett å forstå og gøy ved å organisere faget på en logisk måte og ved å være en inspirerende foreleser. Han klarer å holde studentenes konsentrasjon ved å arrangere kahoots om det han foreleser i. Han gjorde også en nokså strevsom datalab artig ved å gi oss godteri for å holde humøret og blodsukkeret oppe!

Årets oppmerksomhetspris

Oppmerksomhetspirsen vandrer fra person til person og skal deles ut til en person av motsatt kjønn og en annen avdeling. Fjorårets vinner var Kari Beate Rygg, og det var derfor hun som fikk æren av å dele prisen videre. Prisen gikk til Bobben, med begrunnelsen at han alltid er hjelpsom, og er en som finner løsninger på alt fra datamaskiner til sykler! 

Innovasjonsprisen eller formidlingsprisen

De to siste årene har denne prisen blitt delt ut for god forskningsformidling. Derfor ble den i år delt ut for god innovasjon. Prisen gikk til to innovative phD-stipendiater fra Inger Sandlies gruppe. Vinnerne var Malin Bern og Kine Marita Knudsen Sand, for tre albumin-patenter som kan bidra til å øke medisiners levetid i kroppen. De to studentene har jobbet mye sammen med Jan Terje Andersen som fikk prisen i 2010. 

HMS-prisen

Vinneren av årets HMS-pris er Sindre Holm. Begrunneslen er at han har jobbet med HMS lenge før det ble satt fokus på det fra administrasjonens side. I 2006, mens fakultetet skrev en HMS-håndbok, hadde han allerede drevet med HMS-arbeid og registrert avvik i en lengre periode. Han er kjent for å alltid ta hensyn til risiko og sikkerhetsvurderinger i alle aspekter av sitt arbeid. Han er alltid tidlig ute med søknader og skjemaer, og hans mannskap har alltid gyldige og oppdaterte sertifikater. 

HMS-arbeid er godt ivaretatt av Sindre Holm!

Darwin-prisen

Darwin-prisen er en pris som deles ut til forskere som har gjort et fremragende arbeid innenfor evolusjonsbiologi. Årets pris har derfor gått til Lee Hsiang Liow. 

 

Av Elina Melteig
Publisert 14. des. 2015 10:47 - Sist endret 14. des. 2015 12:48