Etter mer enn 150 år er evolusjonsteorien like relevant

Hvorfor trenger vi stadig nye medisiner? Og hvor fort går egentlig evolusjonen?

Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp under årets Darwin Day. 

207 år etter at Darwin ble født er teorien hans om evolusjon fremdeles høyaktuell. Evolusjon er nemlig en av årsakene til at vi trenger nye medisiner, eller at hunden ble vår beste venn. Foredragene under årets Darwin Day vil ta for seg disse temaene. De inviterte ekspertene som er: Richard E. Lenski, Ludovic A.A. Orlando, Peter Zimmerman og Marlene Zuk.

Forelesningene holdes fredag 12. Februar klokken 10.15 – 14.30 i Vilhelm Bjerknes hus, auditorium 5, ved Universitetet i Oslo, Blindern. Alle er velkomne!

Les mer om arrangementet her.

 

60 000 generasjoner med bakterier

Richard Lenski er blant annet kjent for å ha brukt et kvart århundre på å studere evolusjonen mens den foregår på laben. I løpet av disse 25 årene har han påvirket evolusjonen gjennom 60 000 generasjoner av bakterier. Med andre ord: Det er mulig å se evolusjon i løpet av et menneskeliv. 

 

Mammut-DNA og menneskets beste venn(er)

Ludovic Orlando er ekspert på gammelt DNA. Teknikkene for avlesning av DNA er blitt så gode at man kan lese av DNAet til en mammut, finne ut hvorfor svartedauden var så effektiv eller se hvordan mennesket klarte å temme noen arter til å bli husdyr. Hvilke gener gjorde hunden til vår beste venn? Det å vite noe om fortiden er ikke bare morsomt, med det kan vise seg å bli et viktig verktøy for å spå noe om fremtiden og klimaendringer. 

 

Malaria

Peter Zimmerman har studert et av de mest dødelige sykdommene: Malaria. Enkelte mennesker har vært resistente mot malaria, men forskning tyder på at Malaria-parasitten er i ferd med å utvikle evnen til å infisere de resistente også. Ved å vite hvordan sykdommen finner nye strategier kan vi kanskje hindre den.

 

Seksuell seleksjon på livet løs

Evolusjon som kan observeres skjer ikke nødvendigivs på en lab. Marlene Zuk har sett evolusjonen hos gresshopper som utviklet en strategi for å takle parasitter. Denne strategien gikk på bekostning av at hannene kunne tiltrekke seg hunner. Man skulle tro at dette ville gjøre dem utrydningstruet på kort tid, men gresshoppene klarte seg. 

 

Vi lever ikke lengre i Steinalderen - om paleo-fantasien

Lørdag 13 februar på Litteraturhuset: 

Marlene Zuk stiller spørsmålstegn ved paleo-dietten. Ved hjelp av kunnskap om evolusjon forklarer hun hvorfor vi mennesker faktisk ER tilpasset et moderne liv. 

 

 

Av Elina Melteig
Publisert 9. feb. 2016 10:17 - Sist endret 9. feb. 2016 10:28