IBVs instituttleder blir direktør for Livsvitenskapssatsingen

Finn-Eirik Johansen, Instituttlederen for IBV, har takket ja til stillingen som direktør for Livsvitenskapssatsingen. 

Foto: Ratio arkitekter AS

Foto: Illustrasjon: Ratio arkitekter as

Allerede 15. Februar vil Finn-Eirik Johansen tiltre en 20% stilling som direktør for livsvitenskapssatsingen. Stillingsprosenten økes til 50% etter påske og forblir på dette nivået fram til en ny instituttleder for IBV er på plass. Finn-Eirik vil imidlertid forbli i 20% stilling ved instituttet selv som leder av Livsvitenskapssatsingen, og han begrunner det med behov for å opprettholde en nærhet til der primæroppgavene,  for ikke å glemme hva det dreier seg om.

 

For instituttet vil denne endringen først og fremst merkes ved at enkelte oppgaver blir fordelt, og enkelte planlagte prosesser vil bli utsatt til den nye lederen er på plass. 

 

Finn-Eirik har vært instituttleder siden 2009 – først ved Institutt for molekylær biovitenskap. Biologisk institutt og Institutt for molekylær biovitenskap ble slått sammen i 2013, og Finn-Eirik har vært leder for det som ble hetende Institutt for biovitenskap.

 

Finn-Eirik vil opptre som direktør for Livsvitenskapssatsingen under åpningskonferansen den 16. Februar. Konferansen er åpen for alle. 

 

Finn-Eiriks kommentar: 

Universitetsstyret har i dag vedtatt å tilby meg stillingen som direktør for livsvitenskapssatsingen ved UiO. Dette er en spennende og utfordrende stilling for meg, som det er vanskelig å si nei til selv om timingen ikke er perfekt i forhold til stillingen jeg har her på IBV. Jeg vil derfor fratre som instituttleder ved IBV før min 4-årige åremålsperiode er slutt.

 

Styret i livsvitenskapssatsingen ønsker en snarlig tiltredelse, så jeg vil begynne der i 20% stilling allerede 15. februar og etter påske i 50%. Jeg vil forbli i 50% stilling som instituttleder ved IBV frem til ny instituttleder er på plass. De fleste av dere vil nok merke lite til en endring, men det vil bety at enkelte oppgaver jeg normalt har utført nå er flyttet til andre og noen prosesser vil ligge litt på vent. Vi er imidlertid godt i gang med to nyansettelser av faste vitenskapelige ansatte som vil gå sin gang, utdanningsrevisjonen ruller på og vårt behov for oppgradering av fytotron og annen infrastruktur er fortsatt på veikartet.

 

I de tre årene jeg har hatt som instituttleder ved IBV har det vært en sann fornøyelse å arbeide med alle ansatte, ledergruppen og styret. Jeg er stolt over det vi har fått til sammen og tror at IBV vil bli et mer synlig og toneangivende institutt enn det Biologisk institutt og IMBV var til sammen. Det er store omveltninger i vår sektor på gang, ved at en økende andel av finansieringen er via konkurranseutsatte eksterne prosjekter. På disse arenaene, som Forskningsrådet, Kreftforeningen og EU, har forskere ved IBV vist stor evne til å hente midler. For å opprettholde det høye faglige nivået på IBVs forskning og utdanning vi må ruste oss på en slik måte at de eksterne forskningsmidlene bidrar til å opprettholde fellesfasiliteter som laboratorier og instrumentering av høy kvalitet, og til at vi kan opprettholde nødvendige ingeniørstillinger og en dyktig administrasjon. Jeg syntes denne omstillingen har begynt bra, men den må nok videreføres av min etterfølger. Jeg vil ønske henne eller han lykke til med det.

 

Det vanskeligste med å akseptere direktørstillingen vil være å slutte som instituttleder på IBV. Jeg har imidlertid gjort det klart at jeg fortsatt ønsker tilhørighet til instituttet i ca. 20% stilling. Den første perioden vil jeg bruke denne tiden til å arbeide videre med utdanningsrevisjonen sammen med Tom og andre, men etter hvert håper jeg også å kunne komme inn en forskningsgruppe ved instituttet.

 

Vennlig hilsen,

 

Finn-Eirik Johansen

Instituttleder

Institutt for biovitenskap

 

Av Elina Melteig
Publisert 9. feb. 2016 14:03 - Sist endret 31. juli 2019 15:43