Inven2 på Speed-dating med alle våre forskere

Inven2 skal på Speed-date med alle forskere ved Institutt for biovitenskap. Målet er å bygge bro mellom akademia og industrien. Det er ikke nødvendigvis slik at alt skal bli til en ny bedrift, men heller skape god kunnskapsoverføring. Dermed blir veien fra forskning til entreprenørskap kortere, og kanskje blir noen nye ideer til underveis. 

Onsdag 6. April inviterer Inven2 alle forskere ved BMB og FYSCELL til lunsj, og tilsvarende vil AQUA og EVOGENE møte Inven2 den 19. april. Under lunsjen forteller Inven2 om hvordan de jobber for å fremme forskningsbasert industri og innovasjon. Inven2 ble dannet i 2010, og har flere vært med på å skape flere suksesshistorier. Etter lunsjen vil forskerne bli invitert til speed-dating hvor de kan snakke om sin forskning. 

Kritikk av innovasjonsindustrien

I midten av mars kritiserte Hans K. Hvide ved Institutt for økonomi i Bergen systemet hvor Technology Transefer Offices (TTO) videreformidler forskningsbasert innovasjon. Han mente at dette ikke skaper nok incentiver for forskere til å starte en bedrift, og at det førte til redusert innovasjon.  Hvide mener at dette systemet har ført til en halvvering i kommersialisering av forskning. 

 

Rektor Ole Petter Ottessen ved Universitetet i Oslo, mener imidlertid det motsatte. 

På sin blogg skriver han blant annet: 

- Nyere forskning viser at det har vært en betydelig vekst i kommersialiseringer de siste årene og at etableringen av TTO-systemet nå gir effekt. I vårt eget innovasjonsselskap Inven2 peker alle piler oppover med over 70 kommersialiseringer i fjor og gode lisensinntekter tilbake til oppfinnerne og til ny forskning. 

 

Det er derfor svært spennende at Inven2 nå skal ”speed-date” alle forskere ved Institutt for biovitenskap. Mange firmaer som driver med helsefremmende innovasjon har hatt suksess, men det er håp om at det fremdeles er mye ”uoppdaget” forskning som har gode muligheter dersom det kommersialiseres. 

Likevel må det sies at mange er skeptiske. Er forskernes rolle å skape nye arbeidsplasser og bedrifter, eller skal de først og fremst finne svar på noen av de grunnleggende spørsmålene om hvordan verden henger sammen? Mange vil nok si at det er sistnevnte som er forskernes hovedoppgave. Det betyr likevel ikke at ikke ny grunnleggende kunnskap kan være nyttig for noen. 

Livsvitenskap i vinden

Det er kanskje ikke tilfeldig at nettopp Institutt for biovitenskap har fått denne invitasjonen nå. 16. Februar ble nemlig Universitetet i Oslos store livsvitenskapssatsing lansert. Der ble det presentert flere lovende eksempler på hvordan forskning kan resultere i et selskap, men også på hvordan kunnskap kan være viktig for industrien. Anne Marie Eikeset, ved CEES, viste blant annet hvordan praksisen i fiskerinæringen fører til at fisken blir mindre. Ved å endre praksis, kan man kanskje hindre at den framtidige fangsten krymper. Denne kunnskapen handler først og fremst om evolusjon, men kan være svært nyttig i andre sammenhenger. Derfor er ikke bare forskningen viktig, men selve samhandlingen mellom forskerne og industrien er det som bidrar til et bedre samfunn. Dette jobber Inven2 aktivt for å få til. 

Instituttlederen ved Institutt for biovitenskap, Finn-Eirik Johansen, mener Inven2s initiativ for å møte forskerne er godt. Videre sier han: 

- Det snakkes mye om at universitetene må drive med mer innovasjonsfokusert forskning. Dette blir selvsagt bare tull  hvis man mener at målet med forskningen skal være å finne nye anvendelser av kjente resultater. Det er ikke universitetets oppgave! Det som gjør en speed-date mellom Inven2 og forskere ved IBV spennende er koblingen mellom de som er vant til å lete etter anvendelser og de som er vant til å lete etter ny grunnleggende forståelse av biologiske systemer. Dette kan gi opphav til forståelse for hvordan grunnleggende ny viten kan få en snarligere anvendelse enn det som har vært tradisjonen i vårt fagfelt der tiden fra oppdagelse til anvendelse ofte er mye lengre enn i andre real- og teknologifag.

 

Emneord: Inven2, TTO, Innovasjon, Entreprenørskap Av Elina Melteig
Publisert 5. apr. 2016 20:02 - Sist endret 27. nov. 2020 14:18