Anne Maria Eikeset og Jan Terje Andersen blir med i Akademiet for Yngre forskere i 2018

I en pressemelding 23. oktober skriver Akademiet for yngre forskere at de har tatt opp 14 nye medlemmer. To av våre dyktige forskere er blant dem.

Akademiet for yngre forskere har nå 34 medlemmer. Siden akademiet ble startet i 2015 har det blitt en tydelig stemme i samfunnsdebatten og særlig viktig for å fremme yngre forskeres stemme.

Instituttet er svært glade for at Anne Maria Eikeset er tatt inn i akademiet. Samtidig er Jan Terje Anderesen (IBV/med) tatt inn.

De nye medlemmene

De 14 nye medlemmene som er tatt opp for perioden 2017-2021 er:

Anne Maria Eikeset (biologi, Universitetet i Oslo), Guro Busterud (lingvistikk, NTNU), Heidi Holmen (helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus), Ingrid Lossius Falkum lingvistikk, Universitetet i Oslo), Jan Terje Andersen (medisin, Universitetet i Oslo), Kim Senger (geologi, UNIS), Maja Janmyr (jus, Universitetet i Bergen), Marianne Hem Eriksen (arkeologi, Universitetet i Oslo), Marta Bivand Erdal (samfunnsgeografi, PRIO), Marte Blikstad-Balas (utdanningsvitenskap, Universitetet i Oslo), Morten Jerven (global endring og internasjonale relasjoner, NMBU), Sofie A. E. Høgestøl (jus, Universitetet i Oslo), Solfrid Brattland-Sanda (idrettsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge) og Stefka G. Eriksen (filologi, NIKU).

De nye medlemmene deltar på høstens akademisamling på SIMULA der blant annet arbeidsplaner for det kommende året skal lages.

Etter andre opptak består Akademiet nå av 62 % kvinner og 38 % menn. 

 

 

Publisert 5. jan. 2018 14:45 - Sist endret 5. jan. 2018 14:45